«

»

I TORNEIG DE TEXTOS DE MICROTEATRE ATENEUS D’HORTA

Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, el Foment Hortenc i els Lluïsos d’Horta organitem el “I Torneig de Textos de Microteatre Ateneus d’Horta. El concurs és organitzat per dues entitats del barri d’Horta amb llarga tradició escènica i s’adreça a dramaturgs i dramaturgues novells a partir dels 16 anys, oferint-los la possibilitat de veure representada la seva obra.


BASES DEL CONCURS:

ENTITATS COL·LABORADORES
Foment Hortenc i Lluïsos d’Horta, amb la col·laboració dels centres educatius del districte d’Horta-Guinardó i altres de la ciutat que hi vulguin participar.
 
OBJECTIUS
Les entitats col·laboradores volen impulsar un projecte conjunt per a la creació escènica de guions de microteatre entre dramaturgs i dramaturgues novells a partir dels 16 anys, que seran representats al públic en els teatres de les entitats. La direcció escènica, la selecció dels actors i de les actrius i la producció dels espectacles dels textos guanyadors aniran a càrrec de l’organització, i els autors podran col·laborar en el procés de producció.
 
TEMA
Obra de microteatre original, inèdita, no representada, i de temàtica lliure. S’entén per inèdita el fet de no haver estat publicada, premiada, representada o que se n’hagi fet una lectura dramatitzada pública.
 
CRITERIS
Els guions han d’estar escrits en català, amb una extensió d’entre 8 i 10 pàgines (al voltant d’uns 15.000 caràcters), amb un tipus de lletra tipus Arial (cos 11) o equivalent, i amb un espaiat d’1,5 o similar.
 
Els guions han de poder ser representats per un màxim de 4 actors o actrius i tindran una durada màxima de 20 minuts. Les obres han de poder ser representades amb uns requeriments tècnics mínims.
 
PARTICIPACIÓ
Poden participar qualsevol persona a partir dels 16 anys. L’autoria dels textos pot ser col·lectiva, sobretot en el cas dels centres educatius.
 
Per poder participar-hi s’han d’enviar 2 documents en format PDF a una de les dues adreces electròniques següents: info@fomenthortenc.cat i info@lluisoshorta.cat amb la informació següent:
 
Document 1: pàgina amb les dades personals del participant: nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça postal, adreça electrònica i títol de l’obra. En cas de venir promogut per un centre educatiu, la denominació del centre i la classe del participant.
 
Document 2: títol de l’obra i el text o guió sense signar. S’hi pot afegir un pseudònim.
 
TERMINIS
El termini per presentar els guions acaba el dia 4 d’abril de 2022.
 
SELECCIÓ
El jurat estarà format per un nombre senar de mínim 3 persones del Foment i 3 dels Lluïsos. Cadascun d’aquests jurats valorarà i seleccionarà 3 obres presentades a la seva pròpia entitat i també 1 obra presentada pels centres educatius. Totes les obres provinents de centres educatius seran valorades per les 2 entitats.
 
El jurat de cada entitat valorarà les 4 obres finalistes (3 de la seva entitat i 1 de centres educatius) en base a certs criteris que puntuarà de l’1 al 10 i aquestes valoracions es deixaran en un sobre tancat.
 
Les 2 entitats s’intercanviaran només els textos finalistes per fer-ne una valoració pròpia que puntuaran també de l’1 al 10 en base als mateixos criteris.
 
PREMIS
Les obres guanyadores es representaran al Foment Hortenc i als Lluïsos d’Horta durant 2 caps de setmana consecutius (1 a cada seu), dintre de la programació d’un festival de microteatre de les dues entitats.
 
a) A la categoria general, hi haurà dos premis, primer i segon.
 
El primer premi serà de 250 € en metàl·lic pel text guanyador i un passi per a 2 persones per poder assistir gratuïtament a totes les obres que es representin al Foment i als Lluïsos durant tota la temporada següent.
 
El segon premi serà de 250 € en metàl·lic pel text.
 
b) A la categoria de centres educatius hi haurà un primer premi consistent 250 € en metàl·lic pel text guanyador. A més, la classe del centre d’on provingui el guanyador podrà assistir gratuïtament a una funció de la programació de les entitats, amb visita organitzada al teatre i informació sobre el muntatge, les instal·lacions i la producció de l’espectacle.
 
c) Les tres obres premiades es representaran durant el segon semestre de l’any en dos caps de setmana consecutius.
 
VEREDICTE I LLIURAMENT
El 22 d’abril de 2022, en el marc del lliurament de premis, es farà l’obertura dels sobres per tal de seleccionar l’obra guanyadora de cada categoria.

Els textos presentats seran d’exclusiva propietat dels seus autors. Els treballs no premiats s’eliminaran dels arxius de les entitats.

Podeu fer qualsevol consulta a info@fomenthortenc.cat i info@lluisoshorta.cat.