«

»

NOVA CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ D’OBRES AL FOMENT HORTENC 2021:

Es convoca un procediment obert de selecció de propostes per a la contractació de les següents obres de reforma de l’edifici de l’Associació Foment Hortenc, al carrer Alt de Mariner 15, de Barcelona:

a) Millora de condicions d’accessibilitat amb implantació d’ascensor i reforma de l’accés a l’edifici, d’acord amb el projecte elaborat per l’arquitecte Joaquim Mestre Ferrer.

c) Reforma del vestíbul que inclou el cafè del Foment, d’acord amb el projecte del despatx l’arquitecte Gerard Costa Tabero, del despatx costa+dos.

1.- El procediment de licitació el convoca l’Associació Foment Hortenc, que és la responsable de la gestió dels projectes.

2.- El procediment d’adjudicació és per criteris de valoració (objectius i subjectius).

3.- La data límit per a presentar les ofertes és de 15 dies a partir del dia següent de la publicació d’aquest  anunci a la web  de l’Associació Foment Hortenc.

4.- Els imports base de la licitació són de

a) 79.317,36 € més l’IVA que correspongui segons el tipus d’obra i servei. 

b) 80.000,00 € més l’IVA que correspongui segons el tipus d’obra i servei.

5.- No hi ha garantia provisional. L’import de la garantia definitiva és el 5 % de l’import de l’adjudicació final.

6.- Per a disposar d’un exemplar en format digital de cada un dels projectes d’obres i les condicions de la licitació, els interessats en licitar han d’adreçar-se a l’entitat Associació Foment Hortenc mitjançant el correu electrònic obres2020@fomenthortenc.cat o per correu postal a carrer Alt de Mariner nº- 15 – 08032 Barcelona .

7.- El termini de presentació d’ofertes acaba l’11 de gener de 2021.

DOCUMENTS DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE:

  • Projectes d’obres. 
  • Plec de condicions particulars
  • Plec de condicions tècniques

Barcelona, 26 de novembre de 2020.

Consell Directiu del Foment Hortenc