«

»

FINAL DE LA 2a FASE DE LICITACIÓ D’OBRES AL FOMENT HORTENC 2021:

Arribem al final del procés d’elecció de contractista per les obres previstes al Foment, amb l’adjudicació de les obres consistents en la reforma de l’accés a l’edifici i del vestíbul, a més de l’obra civil necessària per la instal·lació de l’ascensor.

Un cop transcorregut el termini fixat per a la presentació de propostes, d’acord amb la convocatòria realitzada el passat dia 26 de novembre de 2020, informem que el proper dimarts 9 de febrer a les 18:30 hores tindrà lloc l’acte de revisió de les ofertes i adjudicació al millor postor, d’acord amb els criteris de valoració objectius i subjectius contemplats en els plecs de condicions.

Barcelona, 05 de febrer de 2021.

Consell Directiu del Foment Hortenc