«

»

RESULTAT DE LA 2a FASE DE LICITACIÓ D’OBRES AL FOMENT HORTENC 2021:

Us informem que ha finalitzat el procés d’elecció de contractistes per les obres previstes al Foment, amb l’adjudicació de les obres consistents en la instal·lació d’ascensor, reforma de l’accés i el vestíbul de l’edifici.

Un cop seguits tots els tràmits, d’acord amb la convocatòria realitzada el passat dia 26 de novembre de 2020, la Comissió d’Obres del Foment va adjudicar els treballs als següents millors postors, d’acord amb els criteris de valoració objectius i subjectius contemplats en els plecs de condicions:

a) Adjudicatari instal·lació de l’ascensor: FAIN ASCENSORES, S.A.

b) Adjudicatari de la reforma de l’accés i el vestíbul de l’edifici: HEUROP, S.L.

Felicitem els adjudicataris i agraim la participació a tots els licitadors.

Barcelona, 28 de març de 2021.

Consell Directiu del Foment Hortenc