↑ Return to Consell Directiu

InfoConsell

Benvinguts a aquesta nova secció. Aquí podreu consultar les decisions més rellevants preses pel consell directiu, Aquesta secció neix a partir de l’objectiu de potenciar la transperencia de la nostra entitat. Qualsevol altre consulta ens la podeu fer arribar a info@fomenthortenc.cat


  • 2019-06: recentment s’ha dotat el lavabo del Foment amb un canviador per a infants. Aquesta adquisició s’enmarca dins d’un projecte global de millora de l’accessibilitat i facilitats per a tots els usuaris. 
  • 2019-05: s’acorda per unanimitat al consell, que es comunicaran els naixements dels fills dels socis que ens donin el seu consentiment per fer-ho. El foment regalarà als pares que vulguin fer soci al seu fill, les quotes anuals d’ara endavant fins que compleixin els 3 anys d’edat. De la mateixa manera acordem que els nens que actualment són socis entre 0 i 3 anys, quedaran exempts de pagament de la quota a partir dels pròxims cobraments.
  • 2018-11: El Foment Hortenc canviem d’empresa subministradora d’energia elèctrica. En endavant, la nova comercialitzadora serà ECOVATIOS, una empresa que comercialitza energia 100% d’origen renovable. A més, hem procedit a fer un estudi d’optimització de les potències contractades que suposarà un estalvi promig superior al 20% anual.
  • 2018-06: el proper 9 de setembre de 2018 i coincidint amb l’acte de presentació de la nova temporada teatral, es procedirà a la retirada dels plafons amb les fotografies dedicades al centenari del Foment. Cada soci podrà endur-se alguna foto de record el mateix dia 9.
  • 2018-04: Els tècnics, maquillatge, vestuari i altres implicats en una obra de teatre (QUE SURTIN AL PROGRAMA DE MÀ), tindran accés gratuït a la representació un cop tancada la venda d’entrades (asseguts en circulars, o butaca si hi ha disponibles).
  • 2018-03-21: La junta entrant es va reunir en un sopar de germanor amb la junta dels Lluïsos d’Horta per enfortir llaços entre entitats. Hem de destacar la bona predisposició a col·laborar d’ambdues parts per a nous projectes.
  • 2018-03: Les entrades de circulars tindran un preu 1 € inferior a les entrades normals de butaques. Les circulars, però, només es podran adquirir un cop exhaurides les butaques de platea.
  • 2018-02: La venda d’entrades els dies de representació s’iniciarà 1:30h abans de cada representació, enlloc de 2h, com fins ara.
  • 2018-02: S’inicia la venda d’entrades online, amb el Primer Foment com a programa pilot (per les característiques de l’esdeveniment). Aquesta temporada el Foment assumeix les despeses de la gestió de les entrades per internet, tot i que per la propera temporada s’estudiarà si es continua així.