«

»

ANUNCI D’OFERTA DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE DUES TREBALLADORES


El Consell Directiu ha aprovat la contractació de dues treballadores dins del  programa Treball i formació per a les entitats sense ànim de lucre, del Servei Públic d’Ocupació, aprovat mitjançant la Resolució EMT/2833/2021, de 17 de setembre, dirigit a millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

El Foment ha optat per la modalitat del programa dirigit a dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), creant dos llocs de treball: un d’auxiliar administrativa i un altre d’auxiliar de manteniment, per executar el projecte anomenat “ASSISTÈNCIA ALS SOCIS I ALS ESPECTACLES”.

Les sòcies interessades han d’adreçar una sol·licitud assenyalant la plaça interessada a info@fomenthortenc.cat acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 24 hores del dia 16 de desembre de 2021.

I.- OFERTA D’UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIVA:

El primer objectiu del projecte és implementar nous recursos d’acompanyament al soci, des de la seva incorporació i durant tota l’experiència de pertinença a l’entitat, reforçant l’estructura administrativa de l’entitat i la gestió dels tallers formatius i l’Escola de Teatre del Foment.

A) Perfil de l’auxiliar administrativa:

El perfil esperat és el d’una dona que organitzi, planifiqui, atengui i doni suport a les tasques administratives de l’entitat. També haurà de realitzar les funcions d’acollida i atenció als socis/es i al públic assistent a l’entitat als espectacles o activitats.

L’objectiu és concreta en auxiliar la secretaria de l’entitat en tasques administratives:

·       Manteniment de la base de dades,
·       Gestionar els enviaments postals,
·       Auxiliar en la domiciliació de rebuts de les diferents activitats
·       Atendre les sol·licituds d’informació, altes i baixes dels associats
·       Atenció telefònica i per correu electrònic o xarxes d’internet.

B) Requisits imprescindibles:
·       Dona.
·       Aturada inscrita durant 6 mesos al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO).
·       Formació reglada de la Família Professional d’Administració i Gestió o equiparable
·       Nivell B o superior de català.
·       Experiència acreditada en tasques d’administració i gestió i atenció al client

C) Competències requerides:

Pel què fa a les competències bàsiques es valorarà:
·       Nivell mig d’ofimàtica: Excel, Access, Word, PowerPoint i en general coneixements d’informàtica de gestió.
·       Coneixements d’Internet, funcionament d’escàners, agendes electròniques…

Les habilitats que es valoraran per aquest lloc de treball són: 
·       Aprenentatge i utilització de coneixements 
·       Planificació i organització 
·       Treball d’equip 
·       Iniciativa , flexibilitat i gestió del canvi

D) Condicions de contractació:

·       Inici del contracte, gener de 2022.
·       Contracte d’obra o servei determinat, d’una durada màxima de 12 mesos.
·       Jornada completa, de 37,5 h a la setmana, majoritàriament a les tardes, incloent-hi algun cap de setmana al mes.
·       Categoria professional d’auxiliar administratiu del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural,
·       Salari de conveni.
·       El centre de treball serà la seu del Foment Hortenc, carrer Alt de Mariner 15, de Barcelona.

E) Formació complementària a fer en hores de treball:

·       Navegació i comunicació en el món digital. Nivell mitjà. (30h) 
·       Tractament de la informació. Nivell mitjà. (30h) 

 
II.- OFERTA D’UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR DE MANTENIMENT:

El segon objectiu del projecte és assistir als tècnics de llum, so i escenografia, rebre les companyies, i ajudar a l’execució dels espectacles.

A) Perfil de l’auxiliar de manteniment:

El perfil esperat és el d’una dona que pugui realitzar tasques de suport i col·laborar en l’organització dels equips de treball de manteniment escenogràfic i dels tècnics de so i il·luminació de l’entitat. També haurà d’acollir i acompanyar les companyies de teatre externes, així com aquells grups i entitats que lloguin o disposin dels espais de l’entitat.

L’objectiu es concreta en auxiliar les produccions del Foment i les externes en tasques com:
·       Auxiliar la feina de tècnics de so i llum.
·       Auxiliar els muntadors d’escenografia.
·       Recepció de companyies externes.
·       Venda d’entrades i acomodació d’espectadors.
·       Atenció al públic assistent a espectacles.
·       Gestió d’espais per activitats.

B) Requisits:

·       Dona.
·       Aturada inscrita durant 6 mesos al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO)
·       Nivell B o superior de català.

C) Competències requerides:

Pel què fa a les competències bàsiques es valorarà
·       Coneixements de nivell mig d’ofimàtica, així com de xarxes socials i Internet.
·       Es valoraran coneixements específics en il·luminació, so i escenografia.
·       Formació reglada corresponents a algunes de les següents famílies professionals: Fabricació mecànica, Instal·lació i manteniment, Edificació i obra civil, Fusta, moble i suro.
·       Formació en riscos laborals.

Les habilitats que es valoraran per aquest lloc de treball són: 
·       Aprenentatge i utilització de coneixements 
·       Planificació i organització 
·       Treball en equip 
·       Creativitat 

D) Condicions de contractació:

·       Inici del contracte, gener de 2022.
·       Contracte d’obra o servei determinat, d’una durada màxima de 12 mesos.
·       Jornada completa, de 38 h a la setmana, majoritàriament a les tardes, incloent-hi alguns caps de setmana al mes.
·       Categoria professional d’auxiliar de manteniment del Conveni Col·lectiu d’Espectacles.
·       Salari de conveni.
·       El centre de treball serà la seu del Foment Hortenc, carrer Alt de Mariner 15, de Barcelona.

E) Formació complementària a fer en hores de treball:

·       Cultura, participació i civisme digital (30h) 
.       Navegació i comunicació en el món digital. Nivell mitjà. (30h)Benvolgut Soci/Sòcia, 


Barcelona, 11 de desembre de 2021.   

Foment Hortenc