Billar

El billar és una activitat amb molta tradició al Foment.
La taula ocupa un lloc destacat en el nostre bar. Durant molts anys s’han fet torneigs de billar: 12 hores nit, 12 hores dia i el memorial Tomàs Marí.
En els últims temps s’ha recuperat un campionat social.