Consell Directiu

El Consell directiu està format per:

  • President: Josep Lluís Santamarta
  • Vicepresidenta: Blanca Pastó
  • Secretària: Montse Ferrando
  • Tresorera: Ana Torres
  • Vocalia de gestió patrimonial: Francesc Penalba Garcia

El consell es reuneix tots els dimarts de 20.00 a 22.00 a la seu de l’entitat. La reunió és oberta a tots el socis o amics que vulguin fer alguna proposta o comentari.

També podeu contactar amb nosaltres, per a qualsevol cosa, a través de correu electrònic fomenthortenc@fomenthortenc.cat