↑ Torna a .

InfoConsell

Benvinguts a aquesta nova secció. Aquí podreu consultar les decisions més rellevants preses pel Consell Directiu, Aquesta secció neix amb l’objectiu de potenciar la transparència de la nostra entitat. Qualsevol altra consulta ens la podeu fer arribar a info@fomenthortenc.cat


  • 2019-06: recentment s’ha dotat el lavabo del Foment amb un canviador per a infants. Aquesta adquisició s’enmarca dins d’un projecte global de millora de l’accessibilitat i facilitats per a tots els usuaris. 
  • 2019-05: s’acorda per unanimitat al consell, que es comunicaran els naixements dels fills dels socis que ens donin el seu consentiment per fer-ho. El foment regalarà als pares que vulguin fer soci al seu fill, les quotes anuals d’ara endavant fins que compleixin els 3 anys d’edat. De la mateixa manera acordem que els nens que actualment són socis entre 0 i 3 anys, quedaran exempts de pagament de la quota a partir dels pròxims cobraments.
  • 2018-11: El Foment Hortenc canviem d’empresa subministradora d’energia elèctrica. En endavant, la nova comercialitzadora serà ECOVATIOS, una empresa que comercialitza energia 100% d’origen renovable. A més, hem procedit a fer un estudi d’optimització de les potències contractades que suposarà un estalvi promig superior al 20% anual.
  • 2018-06: el proper 9 de setembre de 2018 i coincidint amb l’acte de presentació de la nova temporada teatral, es procedirà a la retirada dels plafons amb les fotografies dedicades al centenari del Foment. Cada soci podrà endur-se alguna foto de record el mateix dia 9.
  • 2018-04: Els tècnics, maquillatge, vestuari i altres implicats en una obra de teatre (QUE SURTIN AL PROGRAMA DE MÀ), tindran accés gratuït a la representació un cop tancada la venda d’entrades (asseguts en circulars, o butaca si hi ha disponibles).
  • 2018-03-21: La junta entrant es va reunir en un sopar de germanor amb la junta dels Lluïsos d’Horta per enfortir llaços entre entitats. Hem de destacar la bona predisposició a col·laborar d’ambdues parts per a nous projectes.
  • 2018-03: Les entrades de circulars tindran un preu 1 € inferior a les entrades normals de butaques. Les circulars, però, només es podran adquirir un cop exhaurides les butaques de platea.
  • 2018-02: La venda d’entrades els dies de representació s’iniciarà 1:30h abans de cada representació, enlloc de 2h, com fins ara.
  • 2018-02: S’inicia la venda d’entrades online, amb el Primer Foment com a programa pilot (per les característiques de l’esdeveniment). Aquesta temporada el Foment assumeix les despeses de la gestió de les entrades per internet, tot i que per la propera temporada s’estudiarà si es continua així.