«

»

INICI DEL PROCÉS ELECTORAL DE RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DEL CONSELL DIRECTIU


Benvolgut Soci/Sòcia, 

El proper 30 de gener de 2022 s’acabarà el mandat de 4 anys de l’actual Consell Directiu. En conseqüència, i en compliment del que estableix l’article 21 dels nostres Estatuts, hem de posar en marxa un nou procés d’eleccions per renovar el càrrec de President i la resta del Consell Directiu.  

Us recordem les normes principals del procés electoral: 
El President serà elegit per sufragi universal, directe i secret de tots els associats amb dret a vot a l’Assemblea General.  
L’elecció tindrà lloc almenys quatre mesos després del seu anunci, en Assemblea General Extraordinària.  
Els candidats a President hauran de tenir una antiguitat mínima com associats de dos anys  
Amb una antelació d’almenys 60 dies a l’elecció, els candidats hauran de comptar amb l’aval d’un nombre de socis amb dret a vot igual o superior al 10 per cent del cens total a final d’any.  
En cas de no existir cap candidatura vàlida, el Consell Directiu podrà presentar una o diverses candidatures sense necessitat d’avals.  
Cada candidat disposarà de 15 minuts per a exposar el seu programa a l’Assemblea, abans d’efectuar l’elecció.  

És molt important la implicació dels socis en la gestió del Foment i la renovació de càrrecs és una prova de salut democràtica de l’entitat. És per això que us animem a presentar-vos a les eleccions i estem a la vostra disposició per si teniu qualsevol dubte.

Aprofitem per recordar-vos que, si voleu donar un cop de ma, serà agraïda qualsevol ajuda per tirar endavant les diferents activitats del Foment. Formar part d’una associació consisteix precisament en això: participar de la vida social de l’entitat, gaudir de la relació amb els amics i tenir la satisfacció de cooperar per fer possible la màgia del nostre Foment.   

Barcelona, 18 d’octubre de 2021.   

Josep Lluís Santamarta Montse Ferrando
President Secretària