PACE 13 Juny

L’assistència a les conferències-taller es pot fer de manera presencial o virtual i cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç següent: https://www.freeart.info/registrepace

ALLIBERAR L’ART
Toni Fajardo. Presiden de l’Associació Free Art.

Toni Fajardo, coordinador de Free Art i del Projecte PACE, exposarà els referents
ideològics que inspiren les accions creatives comunitàries. A partir de les idees
de Guy Débord o Joseph Beuys, convidarà a fer efectiva la idea que tot ésser
humà és artista o, quant menys, creatiu.

En breu més informació!!!!

Podeu trobar informació del projecte en aquest dossier de premsa