PACE 6 Juny

L’assistència a les conferències-taller es pot fer de manera presencial o virtual i cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç següent: https://www.freeart.info/registrepace

POLÍTICA I ESCENA COMUNITÀRIA
Laia Serra. Desenvolupament cultural comunitari.

Laia Serra, experta en desenvolupament cultural comunitari, exposarà la manera
en què les oportunitats i els reptes del context polític-social condicionen els
projectes escènics.

Podeu trobar informació del projecte en aquest dossier de premsa